Rozlúčka so školou za účasti rodičov a blízkych

 

     Dňa 28. 6. 2013 sa v našom detskom domove konala oslava pri príležitosti rozlúčky so školským rokom. Keďže našou snahou je vtiahnuť rodičov a príbuzných detí priamo do diania v detskom domove, do zdieľania spoločných radostí ako aj do riešenia spoločných problémov, rozhodli sme sa oslavu konca školského roka zorganizovať za ich spoluúčasti. Každé z detí  malo možnosť pozvať si rodičov, či iné blízke osoby a spoločne prežiť deň plný zážitkov.

     Deti dopoludnia navštívili psovodi z KR PZ v Nitre so svojimi štvornohými priateľmi. Policajti deťom porozprávali o tom, ako prebieha výcvik služobných psov a akú dôležitú úlohu zohrávajú vo výkone služby. Psíkovia ochotne predviedli svoje schopnosti najmä pri vyhľadávaní omamných látok či výbušnín. Psovodi pojali celú akciu zároveň ako prevenciu, vysvetlili deťom, čo sú drogy, že ich užívanie škodí zdraviu a je trestné. Zároveň poučili deti, ako sa treba správať k psom. Pod dohľadom psovodov si deti mohli psíkov pohladkať a taktiež si sadnúť do policajného auta a spustiť sirénu. Pre deti bolo stretnutie so psovodmi nezabudnuteľným zážitkom.

     Okrem rozlúčky so školským rokom sme sa v tento deň  lúčili aj s “našou“ Erikou pri príležitosti jej odchodu z DeD. Erika želáme Ti, aby si  do života vykročila šťastne s krásnymi spomienkami na roky strávené v DeD.Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link