Vitajte na našej stránke

"Niečo o deťoch v prístave...

Aj deti v detských domovoch a ostatných ústavných zariadeniach pôsobia na pohľad krásne,spokojne a šťastne. Máte pocit, že sú to romantické lodičky. Ale bez kotvy! Bez istôt, bezpečia, bez možnosti zaistenia, bez vzťahov... Detský domov je prístav, ale vôbec nie pokojný, vlny sa v ňom búria, loďky sa zmietajú na vlnách...

Deti majú všetko (hmotné) a predsa, ak nemajú vzťahy, ak necítia lásku od blízkej osoby, nemajú nič..."

Mária Magátová, profesionálna mama, liečebná pedagogička
Magátová, M: Profesionálna rodina ako kotva vzťahov v prístave. Dostupné online na: Združenie zástupcov
neštátnych detských domovov.