Občianske združenie Domov Kolíňany

Domov Kolíňany je dobrovoľné mimovládne a nepolitické združenie, starajúce sa o celkový rozvoj osobnosti detí žijúcich v Detskom domove Kolíňany.

Občianske združenie sme založili v snahe ešte viac skvalitniť život detí, ktoré žijú v našom detskom domove. Chceme im poskytovať viac pozitívnych zážitkov, viesť k rozvíjaniu ich schopností a talentu a tak budovať ich sebavedomie a sebaúctu. Budeme tak môcť robiť vďaka finančnej podpore sponzorov, vypracovávaním projektov a od januára 2013 nás môžete podporiť aj 2% z Vašich daní.

Tu si môžete prečítať naše stanovy.

 

Výzva na darovanie 2% nášmu Občianskemu združeniu Domov Kolíňany.

 

Ďakujeme za pomoc pri napĺňaní našich cieľov.

Ďakujeme všetkým darcom 2 % z daní pre naše OZ Domov Kolíňany, ktorí týmto podporili deti z Detského domova Kolíňany. Finančné prostriedky budú využité na voľno časové aktivity detí. Srdečne ďakujeme!

Team OZ

Srdečne ďakujeme Nitrianskej komunitnej nadácii za podporenie projektu "MorepLOVEci".

Team OZ

Kontakt:

Sídlo: Hlavná 499, 951 78 Kolíňany                         

Email: dedkolinany@gmail.com                                      

IČO: 42206928

DIČ: 2023348833 

Číslo účtu: 1194069018/1111