30. výročie založenia Detského domova Kolíňany

Každý deň stretnúť človeka,
to stačí.
A nech sa všetko mení, nech čas uteká,
nech zosýpa sa staré
a nech sa taví v novom vare,
nech tuhne v odolnejšie tvary –
a keď aj prídu miesto splnov zmary:
nech sa páči,
dáš všetko bez ľútosti
do kotla premien, do taviacej pece –
svoj ošúchaný päták starý,
ale
každý deň stretnúť človeka.
to stačí.

Aj takto, slovami básnika sa môže začať pripomenutie významnej udalosti akou je 30.výročie založenia nášho detského domova. V piatok 19. septembra 2014  sa v spoločenskej sále miestneho kultúrneho strediska v Kolíňanoch stretli deti, dospelí a pozvaní hostia ktorých osudy spojil Detský domov.

V príjemnej atmosfére stretnutie otvorila riaditeľka PhDr. Emília Schwarzová, PhD. príhovorom, v ktorom stručne zhrnula históriu, súčasnosť a poslanie nášho zariadenia. Myšlienku zriadiť detský domov v obci, predostrel v roku 1984 niekdajší predseda MNV, p. Štefan Balko. A tak sa 1.10.1984 prvýkrát otvorili brány nášho zariadenia v prestavanej budove bývalej školy, neskôr kultúrneho strediska. Prvým pánom riaditeľom bol Vojtech Záhorec a pod jeho vedením sa v troch samostatných skupinách zabezpečovala starostlivosť 40 deťom. Neskôr ho vystriedal Ľudovít Didy, ktorý detský domov nielen zmodernizoval, ale zaslúžil sa najmä o zriadenie prvých dvoch profesionálnych rodín na Slovensku. Po skončení jeho pôsobenia sa novým riaditeľom stal Ján Gregus, počas ktorého pôsobenia prišlo k najväčším zmenám v histórii detského domova. Zrealizovala sa celková transformácia zariadenia o od roku 2003 detský domov funguje ako zariadenie s rodinným charakterom výchovy. Kolektívna výchova sa nahradila individuálnym prístupom ku každému dieťaťu. Humanizácia starostlivosti sa odrazila najmä v rozšírení siete profesionálnych rodín a tiež intenzívnej individuálnej práci s mladými dospelými, ktorí sa počas pobytu pripravujú na ich samostatný „vstup do života“. Počas celej svojej existencie prechádzal detský domov rôznymi prvkami modernizácie a inovácie, o čom svedčí najmä vybudovanie telocvične, viacúčelového športového ihriska no tiež vonkajšieho bazéna, ktorý deťom spestruje hlavne obdobie letných prázdnin. V súčasnosti je detský domov pripravený sa postarať o 48 detí s rôznymi špecifickými potrebami a to od „bábätiek“ až po dospelých študentov a to prioritne vďaka kvalitnému tímu vychovávateľov, psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorí svojou intenzívnou každodennou prácou sledujú ich najlepší záujem, ich priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývin.

Následne sa v krátkom programe predstavili naše deti a bravúrne zvládli umelecký prednes, ukážky spoločenských tancov, choreografiu hip-hopu a najmenší sa zahrali na futbalistov. K tak významnej udalosti, ako je 30. výročie založenia Detského domova neomysliteľne patrí ocenenie ľudí, ktorí venovali roky svojho života nášmu zariadeniu, jeho rozvoju a naplneniu nášho poslania. Nasledovalo posolstvo ocenených a hostí do budúcich rokov, medzi inými prof. Jozefa Mikloška, gen. riaditeľa Úsmevu ako dar, Ing. Róberta Balka, starostu obce Kolíňany, Ing. Júliusa Masaryka, riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kolíňany, ICLic. Mareka Ďurása, kňaza farnosti Kolíňany a do večerných hodín sa neformálne diskutovalo, spomínalo, tancovalo a spievalo...

Ľudská pamäť je výnimočný dar. Dar, ktorý tým, že nám umožňuje pozrieť sa späť, zároveň nás posúva dopredu. Pamätajme si preto tento deň a pri spomienkach a fotografiách pomyslite na našich bývalých, súčasných a budúcich „domovákov“...

A nech sa všetko mení, nech čas uteká,
nech zosýpa sa staré
Každý deň stretnúť človeka,
to stačí.

 

PhDr. Emília Schwarzová, PhD., riaditeľka DeD

Bc. Peter Kereš, vychovávateľ DeD

 

 

Prezentáciu si môžete pozrieť tu:

 http://youtu.be/4ISURP7D77s 

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link