Občianske združenie Domov Kolíňany

Domov Kolíňany je dobrovoľné mimovládne a nepolitické združenie, starajúce sa o celkový rozvoj osobnosti detí žijúcich v Centre pre deti a rodiny Kolíňany.

Občianske združenie sme založili v snahe ešte viac skvalitniť život detí, ktoré žijú v našom Centre pre deti a rodiny Kolíňany. Chceme im poskytovať viac pozitívnych zážitkov, viesť k rozvíjaniu ich schopností a talentu a tak budovať ich sebavedomie a sebaúctu. Budeme tak môcť robiť vďaka finančnej podpore sponzorov, vypracovávaním projektov a od januára 2013 nás môžete podporiť aj 2% z Vašich daní.

Tu si môžete prečítať naše stanovy.

 

Milí priatelia,

obraciame sa na Vás s výzvou alebo lepšie povedané prosbou pre venovanie Vašich 2% zaplatených daní pre naše Občianske združenie Domov Kolíňany.
Aj Vaše peniaze pomôžu našim deťom stráviť nezabudnuteľné chvíle letných prázdnin v pobytovom tábore. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru. Pokiaľ poznáte vo svojom okolí ľudí ochotných darovať svoje 2%, povedzte im o našom Občianskom združení Domov Kolíňany. 
Za všetky deti úprimne ďakujeme.
Tlačivo na 2%: vyhlásenie, potvrdenie 
 
 

Ďakujeme za pomoc pri napĺňaní našich cieľov.

Ďakujeme všetkým darcom 2 % z daní pre naše OZ Domov Kolíňany, ktorí týmto podporili deti z Centra pre deti a rodiny Kolíňany. Finančné prostriedky budú využité na voľno časové aktivity detí. Srdečne ďakujeme!

Team OZ

 


Kontakt:

Sídlo: Hlavná 499, 951 78 Kolíňany                         

Email: dedkolinany@gmail.com                                      

IČO: 42206928

DIČ: 2023348833 

IBAN: SK7711110000001194069018

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link