Airsoft deťom

Dňa 17.12.2016  nebol obyčajným zimným dňom. Realizoval sa Projekt: Airsoft deťom. Členovia airsoftového tímu v Zlatých Moravciach nám doobeda pripravili zaujímavý program, kde deti zoznámili s Airsoftom. Najprv deti oboznámili teoretickými informáciami o tomto športe formou  prezentácie, kde vysvetlili pojmy Airsoft, CQB, OSB, LARP, MilSim a dôrazne pripomínali  bezpečnosť pri tomto športe. Deti táto téma  zaujala a aktívne sa do nej zapájali svojimi otázkami.  Pokračovali sme prakticky, kde ukázali  rôzne typy zbraní, vysvetlili bezpečné zaobchádzanie so zbraňou. Ukázali aj nacvičené akcie  a aké môže mať schopnosti pes  pri zadržiavaní páchateľa. Deti si mali možnosť aj zasúťažiť a zastrieľať si pod dozorom na terč zo zbrane. Deťom predviedli aj nacvičenú akciu na záchranu rukojemníka. Zažili sme deň plný zábavy, hier a dobrej nálady. Touto cestou sa chceme poďakovať celému tímu Airsoft Zlaté Moravce za spríjemnenie dňa a za finančný príspevok.

ĎAKUJEME Smejúci sa

Mgr. M.Szabóová, Bc. M.Dallošová, E. Matejová – vychovávateľky DeD

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link