Deň detí 2013

Aj tento rok sme spolu s našimi deťmi oslávili MDD.

Počas celého dňa bol pre deti naplánovaný zaujímavý program. Deti už od skorých ranných hodín netrpezlivo čakali na zahájenie hier. Súťaže mali osobitné názvy napr.: „beh okolo fliaš“, „beh s balónom“, „obchod s obuvou“ a veľmi zaujímavá súťaž bola „nájdi poklad“. Pri každej disciplíne panovala dobrá nálada, smiech a hlavne krédo „ak nejde o život tak nejde o nič“. :-) Po súťažiach nasledovalo oceňovanie detí. Každé z detí dostalo balíček so sladkosťami, s balónikmi, s hračkami a s inými darmi. A aby sme nezabudli, každému súťažiacemu bol udelený diplom s venovaním.

Po krátkej pauze, a hlavne dobití energie obedom, všetci - malí a veľkí čakali na vyvrcholenie programu, príchod „MOTORKÁROV“, ujov a tiet, ktorí sa rozhodli svoj voľný čas stráviť v detskom domove. Veď kto by sa netúžil previezť na motorke s vetrom vo vlasoch? :-) Každé dieťa si hneď vybralo svojho favorita. Aj po ich odchode boli deti ešte dlho plné dojmov....

Na záver dňa bola opekačka, sedenie pri táboráku a zábava v podobe diskotéky. Počas celého dňa bolo na samotných deťoch vidieť spokojnosť a na tvárach sa im pohrával úsmev radosti, takže deň detí sa stal právom dňom detí.

Vďaka podpore sponzorov, ktorí prispeli vecnými darmi a občerstvením. Motorkárom, ktorí si našli čas a prišli urobiť radosť našim deťom. Vďaka nim všetkým sme mohli deťom pripraviť veselý a nezabudnuteľný deň.

 

                                                                                           Ďakujeme!

 

 

 

 

 

 


Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link