Deň s vojakmi

Dňa 28.6.2019 sa v CDR Kolíňany uskutočnila akcia s názvom "Deň s vojakmi", ktorú organizovalo Centrum pre deti a rodiny Kolíňany v spolupráci s MO SR v rámci projektu zameraného predovšetkým na mladých dospelých a deti blízke veku plnoletosti, ktoré by sa za splnenia fyzických a psychických predpokladov a prejavenia záujmu mohli stať členmi ozbrojených síl SR. V rámci programu boli deťom a mladým dospelým poskytované informácie o možnostiach a podmienkach stať sa členom ozbrojených síl. Súčasne prebehli prezentácie jednotlivých činností na pracoviskách, ukážka zbraní, prvá pomoc, topografia, diskusia s regrutačnou skupinou. Vojaci si pripravili záujmové činnosti s ktorými interaktívnou formou vedeli zaujať všetky deti od najmenších až po najväčšie. Program pokračoval futbalovým zápasom kde si zmerali svoje sily medzi sebou vojaci s deťmi, ďalej stavanie veľkého vojenského stanu, kde spoločne strávili noc a na záver dňa opekačka. Nasledujúci deň začali deti rannou rozcvičkou a potom nasledovala túra po okolí spojená s orientáciou v teréne pomocou mapy. Pozvanie na toto podujatie prijali aj CDR Dedina Mládeže, CDR Kolárovo a CDR Žitavce. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pekné chvíle, ktoré sme mohli spoločne prežiť a v neposlednom rade ďakujeme vojakom, ktorí ukázali, že nemajú len veľkú vydrž ale aj veľké srdcia a pripravili pre deti nezabudnuteľné zážitky.

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link