Jasličková slávnosť

Vianoce sú pre mnohých z nás najkrajším obdobím v roku. Najviac sa však na toto čarovné obdobie tešia deti – malé, veľké...aj tie „naše domovácke“. Tento rok sme sa rozhodli spojiť – naše-vaše...domovácke-nedomovácke... Pod záštitou a za podpory miestneho duchovného otca, JClic. Mareka Ďurása, sme spojili svoje sily, elán a nadšenie a v spolupráci so základnou školou si deti pripravili vianočný program. Vďaka patrí aj p. učiteľke, Mgr. Edite Szóradovej, ktorá „zmobilizovala“ nielen žiakov tunajšej školy, ale k spolupráci pritiahla aj rodičov. Spoločný program pod názvom „Jasličková slávnosť“ odprezentovali na sviatok Troch kráľov v kultúrnom dome v Kolíňanoch. Pozitívne je, že do tohto projektu sa aktívne zapojili aj mamičky a vychovávateľky Centra, ktoré účinkovali spolu s deťmi. Spoločné vystúpenie sa stretlo s pozitívnym ohlasom – ako u publika, tak aj u účinkujúcich.

Verím, že takýto spoločný projekt nebol posledný. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné vystúpenie.

J.O.

 

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link