Ježiškovia

Milý Ježiško...

Presne takto začína pred Vianocami písať väčšina detí svoje želania. Všetky veria, že si pod stromčekom nájdu to svoje vysnívané želanie.  Ani naše deti nie sú výnimkou. Každé z nich skrýva v duši želania, ktorých splnenie vyčarí na detskej tvári úsmev a príjemne zahreje srdiečko. Vianočné túžby našich detí v tomto roku pomohla splniť aj  iniciatíva Moniky Helferovej. Prostredníctvom sociálnej siete zmobilizovala ľudí, ktorým nie sú ľahostajné osudy a život druhých. Títo vzácni ľudia s veľkým srdcom splnili vysnívané želania našich detí a tak prevzali na seba neľahkú, ale krásnu úlohu a stali sa  „Ježiškom“. 

Je veľa vecí, ktoré nám dokážu spôsobiť radosť - príjemný pocit tepla, keď z chladnej zimy vstúpime do vykúrenej miestnosti, dobré jedlo, úsmev blízkych. Najväčšou radosťou však nebýva tá, ktorú prijímame, ale tá, ktorú rozdávame. Tá sa nám zúročí, pretože radosť rozdávaním rastie...

Úprimne ďakujeme

Martine Královej

Renate Števkovej

Adriane Žák Matyasovszkej

Edite Gráčikovej

Alexandre Nikolíni

Martine SH

Andrei Monier Hrusovskej

Zuzane Endrodyovej

Martine Sakošovej

Stanislave Bojňanskej

Andree Manovej

Lucie Vargovej

Silvii Mikovej

rod. Belicovej

rod. Ráczovej

rod. Gálikovej

Alene Benedovej

Eve Petrákovej

Martinke Vrabcovej

Táňi Benčekovej

Mirke Belaiovej Skolarovej so sestrou

Lucke Pintérovej

Sandre Jillyovej

Monike Zvalovej

Braňovi Felberovi

a

Zamestnancom spol. BRAMAC Nitra

a

FANN Parfuméria Nitra.

Všetkým Vám, milí „Ježiškovia“ želáme krásne, pokojné  Vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia, radosti a splnených tajných želaní Vám i Vašim rodinám.

 

Za všetky deti a vychovávateľov DeD Kolíňany Peter Kereš.

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link