Karneval 2019

...zas je tu KARNEVAL!

 

Tak, ako každý rok, aj v tomto fašiangovom období sme sa tešili na karneval. V tomto roku sme ho však neorganizovali v priestoroch nášho Centra, ale spolu s ostatnými deťmi z obce sme prijali pozvanie na „Fašiangový ples“, ktorý organizoval miestny duchovný otec Marek Ďurás. V kultúrnom dome vládla veselá nálada, hýrilo to pestrosťou rozmanitých masiek – od tých najmenších až po „dospelákov“. V dobrej atmosfére sme sa spolu všetci bavili, tancovali, súťažili a odniesli si so sebou okrem cien aj dobrý pocit a skvelú náladu...

J.O.

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link