Koncert plný snov

V nedeľu 27.4. 2014 sa konal v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre  Najmilší koncert roka. Zorganizovala ho Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a zúčastnili sme sa ho aj my. 

Program koncertu bol naozaj pestrý. Deti tu predviedli svoje talenty v oblasti spevu, tanca i dramatickej tvorby. Koncertom nás sprevádzal moderátor Roman Juraško a vystúpil tu aj Itcho Pčelár.

Naše deti predviedli tento rok so skupinou Campana Batucada bubnovú šou a zožali veľký úspech v podobe aplauzu publika a ocenenia poroty – diplomu za Najzvučnejšie bubnovanie, veď posúďte sami. :)

Link na video z koncertu:

http://uloz.to/xLnMJhPh/najmilsi-koncert-ded-kolinany-flv
Heslo: koncert

 Mgr. M. Číbiková, vychovávateľ

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link