Letný tábor 2011

V dňoch 24. júla až 6. augusta 2011 sa väčšina našich detí zúčastnila detského letného tábora s OZ Bublina. Podľa ich slov to bol najlepší tábor, aký vo svojom živote zažili. Pokúsim sa preto opísať, čo sa vlastne v tieto výnimočné dni stalo...

V rekreačnom zariadení Javorinka pri Starej Turej sa stretlo niekoľko desiatok detí z viacerých detských domovov a zhruba jedna desiatka mladých animátorov z Bubliny. Animátori ponúkli nezvyčajné možnosti pre hru a získanie nových zážitkov so zameraním na rozvoj sociálnych zručností, empatie, asertivity, komunikačných schopností a podporu sebahodnoty. Deti, okrem toho, že sa dobre zabávali, zažívali pocit spolupatričnosti, porozumenia a ocenenia.

Tento mimoriadny zážitok bol možný aj vďaka finančnej podpore spoločnosti Bramac a Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá zorganizovala grantové kolo, za čo im vrelo ďakujeme. Obrovská vďaka patrí aj celému tímu Bubliny, ktorí svojim nadšením, bezbrehou kreativitou a odvahou pri tvorbe programu a úprimnou láskavosťou pripravili pre naše deti dni, na ktoré tak skoro nezabudnú.

jp

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link