Maximilián Hell a jeho expedícia za severný polárny kruh

V mesiaci október 2017 nás navštívili v našom detskom domove z Občianskeho združenia Maximiliána Hella organizátori pán Vladimír Kmeť  a pani Mária Beneová. Predniesli deťom zaujímavú prednášku o astronómovi a vedcovi 18. storočia Maximiliánovi Hellovi a jeho expedícií za severný polárny kruh, aby sledoval prechod Venuše popred Slnka. Okrem toho premietli film o Nórsku -  o krajine, prírode, obyvateľoch.

V roku 2006 sami uskutočnili expedíciu pod názvom „Po stopách Maximiliána Hella“ na ostrov Vardó, kde osadili 2 pamätné tabule na Mestskom úrade a v miestnom múzeu po nášmu rodákovi Maximiliánovi Hellovi za prítomnosti Veľvyslana SR v Nórsku a primátora ostrova Vardó.

Deti téma zaujala, doplnili si vedomosti o Nórsku a živote za polárnym kruhom, kde pol  roka je polárny deň a pol roka polárna noc.

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link