MDD spojený s Gardenparty

Aj tento rok sme spolu s našimi deťmi oslávili MDD.

 

Tento rok sme oslavy MDD poňali netradične, deti oslávili svoj deň v Calmite Žirany, kde sa konalo posedenie detí, zamestnancov, profirodičov. Počas celého dňa bol pre deti naplánovaný zaujímavý program.  O zábavu sa postaral DJ, vystúpenie tanečníkov v spoločenských tancoch, ktorí neskôr spravili  tanečný workshop nielen pre deti.

 Každé z detí dostalo balíček so sladkosťami, s balónikmi, s hračkami a s inými darmi. A aby sme nezabudli, každému súťažiacemu bol udelený diplom s venovaním.

Počas celého dňa bolo na samotných deťoch vidieť spokojnosť a na tvárach sa im pohrával úsmev radosti, takže deň detí sa stal právom dňom detí.

Vďaka podpore sponzorov, ktorí prispeli vecnými darmi a občerstvením. Naša vďaka patrí aj ľuďom, ktorí si našli čas a prišli urobiť urobiť radosť našim deťom. Vďaka nim všetkým sme mohli deťom pripraviť veselý a nezabudnuteľný deň.

 

                                                                                           Ďakujeme!

 

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link