MDD v DeD 2017

Aj tento rok sme spoločne s deťmi v detskom domove oslávili ich sviatok - Medzinárodný deň detí. Príjemná atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný hier, smiechu, zábavy, tak možno stručne charakterizovať športovo-zábavný deň, ktorípre nich pripravili nielen vychovávatelia DeD. 

Po súťažiach nasledovalo oceňovanie detí. Každé z detí dostalo balíček so sladkosťami, s hračkami a s inými darmi. A aby sme nezabudli, každému súťažiacemu bol udelený diplom s venovaním. K oslave sviatku sa pripojili aj dobrí ľudia z nitrianskej pobočky Úsmevu ako dar a chlapci z Airsoft Zlaté Moravce, ktorí prezentovali s názornými modelovými ukážkami výcvikom služobného psa,ktorý sa stal hrdinom v našich očiach. Počas celého dňa vládla dobrá nálada, deti súťažili dospelí sa tiež mohli zapojiť do hier. Súťaž pre dospelákov zahájila pani riaditeľka Tento deň bol spätý aj s pozvaním rodičov a príbuzných. Deti mali dvojnásobnú radosť z dňa MDD a návštevou biologickej rodiny.

Vďaka sponzorom Tauris, Coop Jednota,Nitrazdroj, ktorí prispeli  s vecnými darmi a občerstvením. V neposlednom rade dobrovoľníkom z Úsmevu ako dar a chlapcom z Airsoft Zlaté Moravce,  ktorí si našli čas a prišli urobiť radosť našim deťom. Vďaka nim všetkým sme mohli deťom pripraviť veselý a nezabudnuteľný deň.

Ďakujeme!

Vychovávateľky: Marika, Maťka,Irenka, Monika, Janka, Miriam....a naše deti, ktorým Deň MDD bol dňom o sladkostiach, cenách,smiechu a zábavy :)

 

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link