MorepLOVEci

     V našom DeD sa od 17.4.2013 prostredníctvom grantového programu Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) realizuje projekt s názvom „MorepLOVEci“. Projekt „MorepLOVEci“ má formu plaveckého výcviku pre 9 detí z DeD. Pozostáva zo 14 stretnutí, ktoré sa realizujú 1 krát týždenne. Prostredníctvom realizovaného projektu majú deti z DeD možnosť rozvíjať svoje pohybové a sociálne zručnosti, aktívne tráviť voľný čas a taktiež rozvíjať a podporovať svoju telesnú kultúru a ochranu zdravia.

     Realizáciou projektu sme sa zamerali na uvoľnenie, ventiláciu a redukciu negatívnych emócií u detí a súčasne chceli zabezpečiť možnosť ich aktívneho relaxu a systematického odbúravania nahromadenej energie. Vďaka pravidelnému navštevovaniu plaveckého kurzu deti získavajú stálosť v ich dennom režime a prostredníctvom realizovania projektu v meste Nitra sa taktiež pravidelne stretávajú s inými ľuďmi, čo podporuje rozvíjanie ich sociálnych zručností a nadobúdanie nových sociálnych kontaktov. Veľkou výhodou tohto projektu je v neposlednom rade nadobúdanie nových zručností a schopností detí, čo veľmi pozitívne vplýva na formovanie ich vlastného sebaobrazu a zvyšovanie ich sebavedomia.

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link