Najmilší koncert roka 2018

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar aj tento rok pripravila regionálne kolo Najmilšieho koncertu roka, na ktoré pozvala aj náš detský domov. Na koncerte vždy vládne skvelá atmosféra, stretneme kopec kamarátov a známych, priateľov... a tak sme sa naň veľmi tešili. Najmilší koncert pre Nitriansky kraj sa konal v nedeľné popoludnie 8. 4. 2018. Náš detský domov reprezentovali mladšie deti, spolu s tetami si pripravili temperamentný Španielsky tanec. V pestrom programe talentovaných detí sa naši „drobci“ nestratili. Dynamické tóny a pestré kostýmy rozprúdili atmosféru v plnej sále Starého divadla v Nitre. Malí tanečníci rozdávali energiu a úsmevy na všetky strany. Za svoj výkon si vyslúžili obrovský potlesk, čo nás všetkých veľmi tešilo. Na záver koncertu sme si spolu zaspievali krásnu úsmevácku hymnu, ktorá sa niesla divadlom:

...  Úsmev je dar,

     nedovoľme, aby nám ho niekto vzal.

     Skúsme objať celý svet,

     nech každý vie, akú silu má úsmev...

Okrem potlesku si každý účinkujúci odniesol diplom a sladkú odmenu...a bezpochyby aj kopec zážitkov a krásnych chvíľ...

 

 

                                                                          J. O.

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link