Návšteva príslušníkov CIMIC Martin

Dňa 14.8.2019 si pre deti z CDR Kolíňany prichystali milé prekvapenie vojaci z útvaru CIMIC Martin, ktorý raňajším budíčkom rýchlo prebrali všetky deti a rozhýbali ich športovými aktivitami na ihrisku. Úlohou jednotlivých disciplín nebolo len deti zabaviť a rozcvičiť, ale aj rozvíjať ich súdržnosť, vytrvalosť a zdravý vzťah k pohybu. Táto príjemná návšteva je pokračovaním úspešnej spolupráce v rámci projektu s MO SR. Ďakujeme za vydarený deň a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link