Návšteva spoločnosti Jaguar Land Rover

V pondelok dňa 22.1.2018  nás navštívili zástupcovia spoločnosti Jaguar Land Rover so sídlom v Nitre za účelom odovzdania sponzorského daru. Deti sa príchodu návštevy potešili. Celá návšteva prebehla v príjemnej atmosfére, zaspievali si aj anglické pesničky.  Zároveň v mene celého detského domova ďakujeme  za  finančný dar, ktorý bude použitý na letnú rekreáciu detí. 

ĎAKUJEME :)

Deti a kolektív DeD

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link