Návšteva úsmevákov :-)

4. novembra bol deň ako každý iný ...taký „pracovný“. My sme sa však od rána nevedeli dočkať tej chvíle, kedy k nám zavíta vzácna návšteva – čakali sme vedúcich z letného tábora, ktorého sme sa tento rok zúčastnili v Mošovciach. Večer sme sa konečne dočkali. Radosť bola na obidvoch stranách – tešili sa vedúce z tábora, dobrovoľníčky zo spoločnosti Úsmev ako dar - Ildikó a Maus...a nadšení sme boli aj my! Počas spoločne strávených chvíľ sme spomínali na zážitky z letného tábora, rozprávali si novinky a veselo sme debatovali v dobrej nálade. Po dvoch, pre nás veľmi krátkych hodinách, sme sa museli rozlúčiť... ale nelúčili sme sa smutní, pretože vieme, že sa stretneme na ďalších spoločných akciách. Už teraz sa na ne tešíme! 

Mgr. Janka Olexová,vychovávateľka DeD Kolíňany

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link