Návšteva z ďaleka

Do nášho DeD zavítal aj koncom januára kôš plný darčekov!

Pani Gundermann pracujúca na Katolíckom farskom úrade Katholisches Pharramt v nemeckom meste Annaberg- Buchholz organizovala v priebehu zimných mesiacov zbierku, ktorej výťažok sa prostredníctvom pána Ondriaša s jeho rodinou dostal dňa 24.1.2013 do nášho DeD.

Prostredníctvom tejto akcie mali možnosť naše deti snáď ako jediné mať druhé Vianoce aj presne mesiac po ich uplynutí so žiarivými očami plných radosti. Ich poďakovaním bolo starostlivo pripravené hudobné vystúpenie, plné spevu a tanca.

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link