Nezvyčajný 'Mikuláš'

Šiesty  december. Deň sv. Mikuláša. Tento deň rozžiari očká asi všetkým deťom. Tak tomu bolo aj v našom detskom domove. Deti už od rána pobiehali a očakávali príchod Mikuláša. Napokon prišiel. No nebol jediný, kto deti v tento výnimočný deň navštívil. V podvečer k nám zavítal aj Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,  Jozef Burian. Vyčaril úsmev na tvárach detí nielen balíčkami plnými sladkostí, ale tiež teplými slovami naplnenými porozumením a láskou.

No neboli to iba deti, ktoré zažili a pocítili hojnosť darčekov v tento neobyčajný deň. Obdarovaní boli aj naši milí hostia. Ako poďakovanie im deti pripravili pekný vianočný program plný piesní a kolied a na rozlúčku všetkým zaželali pokojné, požehnané a láskou naplnené vianočné sviatky.

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link