Ocenenie ministra získala aj naša kolegyňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci s  Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar, ocenilo v stredu, 25. 9. 2013 v historickej budove NR SR v Bratislave zamestnancov detských domovov, pracovníkov neštátnych akreditovaných subjektov a pracovníkov oddelení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Ocenenie za významný prínos pri obnove rodiny si prebrala aj naša vzácna kolegyňa, profesionálna matka, Mária Szőllősyová.

Počas jej štvorročného pôsobenia v Detskom domove Kolíňany sa prestriedalo v jej starostlivosti spolu štrnásť detí. Za tento krátky čas sa za jej aktívnej pomoci úspešne podarilo desať z nich zveriť do predosvojiteľskej starostlivosti, jedno do pestúnskej starostlivosti a jedno dieťa sa po úspešnej sanácii rodinného prostredia vrátilo späť do biologickej rodiny. Všetky deti sa v jej starostlivosti mimoriadne dobre rozvíjali vďaka jej stabilne láskyplnému a citlivému prístupu a spoľahlivosti a tvorivosti pri zabezpečovaní ich potrieb na všetkých úrovniach. Za účelom rozvoja osobnosti zverených deti spolupracuje s odbornými pracovníkmi detského domova, ale i sama aktívne vyhľadáva pomoc externých odborníkov.

Aktívne sa podieľa a sprevádza dieťa počas celého procesu vytvárania vzťahu s náhradným rodičom, poskytuje poradenstvo vo veci starostlivosti o deti, čo prispieva k úspešnosti adaptačného procesu v novej rodine.

V tejto profesionálnej matke sa spájajú tri dôležité faktory - schopnosti, nadšenie a úprimný cit, čo ju robí výnimočnou a zaslúži si uznanie a ocenenie.

 


Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link