Patchwork u nás

V piatok 29. novembra k nám zavítala vzácna návšteva. Vankúšiky, ktoré si deti sami navrhli, priniesli osobne členky patchworkárskeho cechu. Projekt „Aj ja mám svoj vankúšik“ patrí medzi aktivity cechu, ktorý funguje ako občianske združenie od roku 2006.

Vzácnu návštevu sme namiesto chleba a soli privítali pesničkou. Odovzdávaniu vankúšikov predchádzala malá tvorivá dielňa, v rámci ktorej deti so zaujatím a pod odborným lektorským vedením vyrobili adventný veniec, samozrejme technikou patchworku. Do pripravených zošitých mini vankúšikov pomocou paličiek natlačili duté vlákno, previazali stužkou a podľa vlastnej fantázie umiestnili na pripravený korpus. Hodinovú prácu zakončili umiestnením ozdobnej mašle, závesného oka a zatavením prečnievajúcich častí. Nasledovalo odovzdávanie ušitých vankúšov, ktoré rozžiarili detské oči. V závere sa deti poďakovali za vankúšiky, ktorými boli obdarované a za príjemné chvíle strávené pri výrobe adventného venca a milej návšteve odovzdali vianočný pozdrav so želaním príjemného prežitia najkrajších sviatkov roka.

 

Bc. P. Kereš, vychovávateľ

 

 

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link