Tvorivé a arteterapeutické dielne

V septembri sa nám podarilo úspešne zúčastniť grantového kola „Aby ľudia ľuďom pomáhali“, ktoré vyhlásila Nitrianska komunitná nadácia (NKN). Náš projekt s názvom Arteterapiou k rozvoju detí mentálne postihnutých, hyperaktívnych a úzkostných  oslovil firmu Giesecke and Devrient Slovakia, ktorá nás podporila zakúpením figúrky (figúrky víťazných projektov sú vystavené v OC Centro Nitra).

Vďaka tomu sme mohli získať materiál potrebný na realizáciu projektu: sadru, hlinu, farby a pastelky, štetce, rôzne druhy papiera, magnetky, lep a pod. V rámci tvorivých dielní vyrábali deti pod vedením vychovávateľov dekoračné a darčekové predmety, ktoré potom v dňoch 7.-8. decembra už tradične predávali na trhoch vo Vianočnom mestečku v Nitre. Medzi obľúbené výrobky patrili stromčeky šťastia, ikebany, magnetky, perníky, pohľadnice a drôtené ozdoby.

 

Deti boli tento rok pozvané aj na Vianočné trhy do Krajského osvetového strediska v Nitre (KOS), kde spolu s ďalšími amatérskymi umelcami prezentovali svoje produkty. Mohli si tam zároveň vyskúšať niektoré techniky ľudových remesiel, z čoho ich najviac bavilo drôtovanie a maľovanie na hodváb.

Výtvarná činnosť (kreslenie, maľba, modelovanie) je pre deti jedným z najprirodzenejších vyjadrovacích prostriedkov. Dáva im možnosť formou hry a tvorivej činnosti s výtvarným materiálom uvoľniť svoje emócie a znázorniť témy, ktoré prežívajú. Arteterapia podporuje sebauzdravovacie procesy, pôsobí ako prevencia emocionálnych a sociálnych problémov, umožňuje uvoľnenie a znázornenie vedomých aj nevedomých konfliktov a pocitov, t.j. pôsobí ako prevencia aj liečba duševných problémov, podporuje duševné zdravie. Vedie k celkovému citovému, intelektuálnemu a duchovnému rozvoju osobnosti a je tak ideálnym spôsobom trávenia voľného času.

Ďakujeme všetkým sponzorom, menovite NKN, Giesecke and Devrient Slovakia, Mesto Nitra a KOS v Nitre, vďaka ktorým mohli naše deti tvoriť a prezentovať svoju prácu na verejnosti. Prajeme Vám veľa pokoja a kreativity do roku 2012!

Tím Detského domova Kolíňany

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link