Veľkolepá `bodka` na konci roka

Tak ako na konci každého roku, tak aj v tomto sa deti spolu so zamestnancami pripravovali na príchod sv. Mikuláša a jeho štedré dary vo forme rôznych sladkostí. Niečo však predsa len bolo v tento deň iné. Detský domov sa stal víťazom nominácií na prijímateľa výťažku z tomboly spoločnosti InsData a práve Mikulášsky deň bol tým, kedy zástupcovia spoločnosti odovzdali zamestnancom detského domova finančný  dar v hodnote neuveriteľných 6000 Eur. Príjemný šok, radosť, prekvapenie. To všetko boli prvé dojmy, ktoré neskôr striedali slzy šťastia na tvárach všetkých zúčastnených. Pani riaditeľka za všetkých zo srdca poďakovala za veľkorysý finančný dar, ktorý sa po spoločnom rozhodnutí detí a zamestnancov rozhodla použiť na spríjemnenie letného obdobia detí - na ich letnú rekreáciu.

Aby však nezostalo iba pri "jednostrannom" prijímaní, na oplátku dostali pozvanie stráviť príjemné chvíle v detskom domove a tak spoznať aj obdarovaných aj zamestnanci spoločnosti InsData. Koncom januára tak detský domov uvítal vzácnych hostí, ktorých úsmev prezrádzal, že sa medzi deťmi cítili naozaj príjemne. Ako spomienku na návštevu si odniesli nakreslené srdiečka od detí ako symbol vďaky a ručne maľovaný obraz, ktorý im bude pripomínať vzájomné zblíženie. Záver stretnutia sprevádzal aj prísľub do budúcnosti, upevňovať vzájomné vzťahy prostredníctvom takýchto príjemných návštev častejšie.

PhDr. Emília Schwarzová, PhD., riaditeľka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link