Vianočné darčeky

V I A N O Č N É   D A R Č E K Y

My deti, malé aj tie staršie sa chceme poďakovať Ježiškovi za všetky darčeky, ktoré sme si tento rok našli pod stromčekom. Keďže sme už dosť veľké vieme, že nám ich nepriniesol Ježiško,  ale dostali sme ich od Vás, tiet a ujov. Od ľudí, ktorí nám nimi chceli urobiť radosť ..... a aj urobili Usmiaty

Chceme sa Vám preto poďakovať za všetky Vaše darčeky a tiež zato, že ste si na nás aj tento rok spomenuli.

Ď A K U J E M E   V Á M Usmiaty

Miško, Emko, Carmenka, Tamarka, Lacko, Enikő, Monika, Evelynka, Dominik, Dominika, Ivan, Ferko, Lacko, Jakubko, Martinko, Lacko, Nikolka, Dominik, Sebastián, Denisko a teta Miladka

Novinky

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

Facebook stránka: link