Hľadáme sponzorov na usporiadanie Letného tábora

Domov Kolíňany, občianske združenie hľadá sponzorov na  usporiadanie akcie Letný tábor pre deti z DeD Kolíňany na rok 2017. Celkové náklady akcie predstavujú  sumu cca 3.000 €, zatiaľ máme z tejto cieľovej sumy pokryté 500 €. Budeme radi ak pomôžete svojimi príspevkami naplniť sny a túžby našich detí. Ďakujeme v mene správnej rady.