Kto sme

História a súčasnosť

 
Súčastný detský domov ako zariadenie sociálnej starostlivosti vznikol pod názvom Detský domov Kolíňany v roku 1984 z budovy bývalej školy, neskôr kultúrneho strediska obce. V júni 2003 sa stal detským domovom s rodinným charakterom výchovy (detský domov rodinného typu).

V súčasnosti poskytujeme starostlivosť a výchovu deťom v dvoch samostatných skupinách, v jednej samostatnej skupine pre mladých dospelých a v ôsmich profesionálnych náhradných rodinách. Kapacita detského domova je 40 detí, ktoré sú vo veku od 0 do 18 rokov, mladí dospelí od 18 rokov najdlhšie do 25 rokov, do osamostatnenia sa.

V každej samostatnej skupine je starostlivosť o deti realizovaná šiestimi vychovávateľkami, z ktorých je jedna koordinátorka a zabezpečuje chod samostatnej skupiny po stránke organizačnej, výchovnej, ekonomickej, zdravotnej a sociálnej. Priestorovou transformáciou detského domova na rodinný typ vznikli samostatné bytové jednotky, ktoré pozostávajú z detských izieb, obývacej miestnosti, kuchyne a príslušenstva. V detských izbách bývajú deti po dvoch, troch alebo štyroch, vďaka čomu majú väčšie súkromie a priestor pre svoje osobné záujmy. Vychovávateľky spolu s deťmi robia domáce práce ako v bežnej rodine: varia, perú, upratujú, nakupujú. Učia deti samostatnosti, rozvíjajú ich záujmy, riešia ich každodenné starosti a spolu sa tešia z ich menších i väčších úspechov. 

V profesionálnych náhradných rodinách sú prednostne umiestňované deti do 6 rokov. Jeden profesionálny náhradný rodič má vo svojej starostlivosti najviac tri deti. Pri umiestňovaní detí do profesionálnej náhradnej rodinny vždy berieme ohľad na súrodennecké väzby, individualitu dieťaťa a jeho potreby.

Aktuálne má detský domov 31 zamestnancov, z ktorých výchovu a starostlivosť o deti zabezpečuje 12 vychovávateľov, 8 profesionálnych náhradných rodičov a 2 psychológovia. Pomoc a podpora pri zlepšovaní životnej situácie detí a ich biologických rodín je zabezpečovaná prostredníctvom 3 sociálnych pracovníkov.

Každodennú prevádzku zariadenia zabezpečujú riaditeľ, vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku - hospodár, personalista – mzdár, účtovník, vodič – kurič a údržbár – záhradník.